ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ.ΖΩ.

Το ΠΑΙ.ΖΩ. είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας με τη βοήθεια ζώων το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, υλοποιείται από την ψυχολόγο Ειρήνη Κρυσταλλίδου σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό κυναθλητικό όμιλο White Ghosts Dog Sports Club και τον εκπαιδευτή σκύλων Γιώργο Σέγκα.

01

Η ΑΑΤ στηρίζεται στο δεσμό μεταξύ ανθρώπου και ζώων και στα οφέλη που αυτός προσφέρει.

Η θεραπεία με την βοήθεια ζώων (Animal Assisted Therapy-ΑΑΤ) ορίζεται ως “στόχοκατευθυνόμενη παρέμβαση στην οποία ένα ζώο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας”. Στην ΑΑΤ, ο ρόλος του ζώου είναι αναπόσπαστος για την παροχή βοήθειας κι έχει ως στόχο την αύξηση της γνωστικής, σωματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας των ανθρώπων που συμμετέχουν στη θεραπεία.

02

Εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων ζώων, από επαγγελματίες με εξειδίκευση.

Για την εφαρμογή της AAT, το ζώο πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ταιριάζουν με τους θεραπευτικούς στόχους, ενώ όλη η διαδικασία κατευθύνεται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες είτε σε ανθρώπους είτε στον τομέα υγείας με εξειδίκευση, και μέσα στο φάσμα του επαγγέλματός του. Η AAT περιλαμβάνει παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο τη διαχείριση προβλημάτων, όπως και προληπτικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

03

Εφαρμόζεται σε διάφορους πληθυσμούς με σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους με γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και κινητικές αναπηρίες αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς. Ευρεία εφαρμογή τυγχάνουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής. Έρευνες σε παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο Down και κινητικές αναπηρίες έδειξαν Α) βελτίωση στον έλεγχο και στην ρύθμιση της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων τους, Β) αύξηση του κινήτρου μάθησης, Γ) ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Γνωρίζετε ότι τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αν και αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή με τους ανθρώπους δε νιώθουν την ίδια δυσφορία στην επαφή τους με τα ζώα θεραπείας και ιδιαίτερα τα σκυλιά θεραπείας;

Κορυφή