ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ.ΖΩ.;

Το ΠΑΙ.ΖΩ. είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας με τη βοήθεια ζώων το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, υλοποιείται από την ψυχολόγο Ειρήνη Κρυσταλλίδου σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό κυναθλητικό όμιλο White Ghosts Dog Sports Club και τον εκπαιδευτή σκύλων Γιώργο Σέγκα.
Τι είναι η ΑΑΤ;

Η θεραπεία με την βοήθεια ζώων (Animal Assisted Therapy-ΑΑΤ) ορίζεται ως “στόχοκατευθυνόμενη παρέμβαση στην οποία ένα ζώο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας”. Στην ΑΑΤ, ο ρόλος του ζώου είναι αναπόσπαστος για την παροχή βοήθειας κι έχει ως στόχο την αύξηση της γνωστικής, σωματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας των ανθρώπων που συμμετέχουν στη θεραπεία.

Από ποιους εφαρμόζεται;

Για την εφαρμογή της AAT, το ζώο πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ταιριάζουν με τους θεραπευτικούς στόχους, ενώ όλη η διαδικασία κατευθύνεται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες μέσα στο φάσμα του επαγγέλματός του. Η AAT περιλαμβάνει παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο τη διαχείριση προβλημάτων ή/και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Που εφαρμόζεται η ΑΑΤ;

Το προγράμμα απευθύνεται σε παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους με γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και κινητικές αναπηρίες ή προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ έχει ευρεία εφαρμογή στο πεδίο της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής. Έρευνες σε παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο Down και κινητικές αναπηρίες έδειξαν βελτίωση στη ρύθμιση της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων, αύξηση του κινήτρου μάθησης και βελτίωση δεξιοτήτων.