Πνευματικά δικαιώματα

blog02

Το e-psy.gr και οι αρθρογράφοι του σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων και ζητάει από τους χρήστες του www.e-psy.gr να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στη διαχείριση της ιστοσελίδας τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]:

1. Μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,

2. Μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,

3. Μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,

4. Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας,

5. Μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από το δικαιούχο του εμπορικού σήματος,

6. Μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από εσας ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος.

To περιεχόμενο και κάθε είδους πνευματική ιδιοκτησία του www.e-psy.gr ανήκουν στον ιδιοκτήτη του ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που του τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του www.e-psy.gr ή εκπομπή του www.e-psy.gr με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Ειδικά για τα rss feed μας, τονίζεται ότι διατίθενται από το www.e-psy.gr προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των rss feed μας απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των rss feed μας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του περιεχομένου του www.e-psy.gr ή/και των rss feed μας ως μέσο για την πώληση παντός είδους υλισμικού ή/και λογισμικού.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων του www.e-psy.gr χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του, ενώ πλην όσων εξαιρούνται ρητά, τα πνευματικά δικαιώματα όλων των περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου προστατεύονται μέσω άδειας Creative Commons.

Κορυφή