ΔΕΠ-Υ και διαγνωστικά κριτήρια

ΔΕΠ-Υ και διαγνωστικά κριτήρια

Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας) σύμφωνα με το DSM-IV.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια της ΔΕΠ-Υ (Barkley, 2003. Μάνου, 2008):

Α. Είτε το (1) είτε το (2):

1. Έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα απροσεξίας έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και ασύμφωνο σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο:

Απροσεξία
α) Συχνά αποτυγχάνει να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στο σχολείο, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες.
β) Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του σε δραστηριότητες παιχνιδιού.
γ) Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος.
δ) Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι (χωρίς αυτό να οφείλεται σε εναντιωτική συμπεριφορά ή σε αδυναμία κατανόησης οδηγιών).
ε) Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες.
στ) Συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή δείχνει απροθυμία να εμπλακεί σε έργα που απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προετοιμασία των μαθημάτων στο σπίτι).
ζ) Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για καθήκοντα ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία κ.λπ.).
η) Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.
θ) Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες.

2. Έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο:

Υπερκινητικότητα
α) Συχνά κινεί νευρικά χέρια και πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του.
β) Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις στις οποίες αναμένεται να παραμείνει καθισμένο.
γ) Συχνά τρέχει εδώ και εκεί, σκαρφαλώνει και στριφογυρίζει με τρόπο που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις και σε χώρους που δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες.
δ) Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο του.
ε) Συχνά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενεργεί σαν «κινούμενη μηχανή».
στ) Συχνά μιλά πολύ και ακατάπαυστα.

Παρορμητικότητα
ζ) Συχνά απαντά απερίσκεπτα προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση.
η) Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του.
θ) Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους

Β. Ορισμένα συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας ή απροσεξίας που προκαλούν την έκπτωση της λειτουργικότητας ήταν παρόντα πριν την ηλικία των 7 ετών.
Γ. Η έκπτωση εξαιτίας των συμπτωμάτων ήταν παρούσα σε δύο ή περισσότερα πλαίσια (π.χ. στο σχολείο και στο σπίτι).
Δ. Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοινωνική, σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα.
Ε. Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στη διάρκεια της πορείας μιας Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, Σχιζοφρένειας ή άλλης Ψυχωτικής Διαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα με άλλη ψυχική διαταραχή (π.χ. Διαταραχή της Διάθεσης, Αγχώδης Διαταραχή, Αποσυνδετική Διαταραχή ή Διαταραχή της Προσωπικότητας).

Η κωδικοποίηση της διαταραχής γίνεται με βάση τους παρακάτω τύπους (Barkley, 2003. Μάνου, 2008):

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. Συνδυασμένος Τύπος: όταν πληρούνται αμφότερα τα κριτήρια Α1 και Α2 τους τελευταίους 6 μήνες.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας με προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο: όταν πληρούται το κριτήριο Α1 αλλά δεν πληρούται το κριτήριο Α2 τους τελευταίους 6 μήνες.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας με προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο: όταν πληρούται το κριτήριο Α2 αλλά δεν πληρούται το κριτήριο Α1 τους τελευταίους 6 μήνες.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας μη προσδιοριζόμενη αλλιώς: Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται διαταραχές με προεξάρχοντα συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας.

Σημείωση κωδικοποίησης: για άτομα (κυρίως εφήβους και ενήλικες) που τώρα έχουν συμπτώματα αλλά δεν πληρούνται τα κριτήρια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προσδιορισμός «Σε Μερική Ύφεση».